Zorgeloos naar gasloos

Denk- en werkproces voor verduurzamers en woningcorporaties

U staat voor de uitdaging om veel woningen gasloos te maken. Het Klimaatakkoord van Parijs zet in op een klimaatneutraal Europa in 2050. En u realiseert zich maar al te goed dat materialen en vakmensen steeds schaarser en duurder worden. Laat u als eigenaar of als uitvoerende partij ontzorgen door CTRL2050. Doorgerekend en uitgebalanceerd tot achter de komma.

En iedereen kan ermee werken. Zo heeft u weer tijd en energie voor de woningen en complexen die om maatwerk vragen.

Eigenaar

CTRL2050 is een denk- en werkproces dat voor maar liefst 40% van de corporatiewoningen geschikt is. En naadloos aansluit bij de huidige werkwijze tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Een totaalpakket van organisatie, communicatie, isolatie en installatie waarmee u in één keer de stap naar gasloos maakt. En dat voor een all-in investering van € 69.000,- exclusief BTW* voor een tussenwoning. Te gebruiken door en met iedere uitvoeringspartner waarmee u graag werkt.

*prijspeil 2024

 

Uitvoerende partij

U helpt uw opdrachtgevers met een denk- en werkproces dat kosteloos beschikbaar is voor iedere uitvoerende partij. Inclusief technische handleiding, begeleiding in de communicatie, verkoopbrochures en rekenmodellen die het pakket voor de komende 25 jaar financieel inzichtelijk maken.

Het denk- en werkproces

CTRL2050 heeft het principe van de ‘warme jas & duurzame installatie’ doeltreffend gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd. Het concept is tot twee cijfers achter de komma doorgerekend en uitontwikkeld en direct toepasbaar op een serie helder omkaderde woningtypen.

 

De winst van CTRL2050

Organisatie

 • Geschikt voor eengezinswoningen bouwjaar 1946 t/m 1991
 • Woningopname inbegrepen; dit is de basis voor de gegarandeerde energieprestatie
 • Meerjaren Onderhouds Begroting (MJOB) voor 25 jaar
 • Voldoet aan de criteria voor de Energie Prestatie Vergoeding (EPV)
 • Inclusief doorrekening van de Netto Contante Waarde (NCW) van de woning

Communicatie

 • Bewonerscommunicatie en -begeleiding over het totale traject
 • Ontzorgen van opdrachtgever
 • Informatie en uitleg voor bewoner
 • Inclusief EPV-aanvraag, monitoring en verslaglegging EPV-verbruikswaarden, prestatiegarantie

Isolatie & Installatie

 • Hoogwaardige gestandaardiseerde verduurzaming
 • Uitvoering in bewoonde staat, binnen maximaal drie dagen