Zorgeloos naar gasloos

Iedereen kan werken met CTRL2050

Onderhouds- en verduurzamingstrajecten vragen steeds meer energie en voorbereiding. Met CTRL2050 staat alles al voor u klaar, een totaalpakket aan documentatie, afbeeldingen en standaarden. De leidraad en opleiding nemen u mee door het proces van voorbereiding en uitvoering.

We móeten en kúnnen samen sneller 

Het water staat Nederland bijna letterlijk aan de lippen; het klimaat verandert waar we bij staan. Vastgoedonderhouds-, isolatie- en installatiebedrijven kampen met personele uitdagingen, volle agenda’s, schaarste aan materialen en producten en vaak lange en onvoorspelbare levertijden. In het huidige tempo en met de gangbare manier van verduurzamen, gaan we het simpelweg niet redden. Die gedachte vormde de grondslag voor de ontwikkeling van CTRL2050: een werk- en tijdbesparend denk- en werkproces die beschikbaar is voor alle corporaties. Én voor alle partners die zich richten op woningverduurzaming en de energietransitie.

Standaard voor 40% van de woningen

Met CTRL2050 bent u als corporatie volledig ‘in control’ op de route naar 2050: technisch, uitvoerend, organisatorisch en financieel. Het uitgangspunt is eenvoudig. Uw te verduurzamen woningvoorraad is redelijk uniform. En goed op te delen in een aantal segmenten. Bij de gemiddelde corporatie is CTRL2050 geschikt voor circa 40% van het woningbezit. Corporaties en hun partners maken zo tijd en ruimte vrij voor maatwerkoplossingen voor andere woningen.

 

 

CTRL2050-Woningopname

Als eerste stap loopt de vastgoedeigenaar – al dan niet samen met de CTRL2050-partner – de checklist door. Deze checklist bepaalt de “GO of NO GO”. Daarna doet u een steekproef aan de hand van de CTRL2050-Woningopname. Een strikte voorwaarde, de uitkomsten ervan vormen de basis voor de vaste werkwijze.

CTRL2050 regelt de EPV van A tot Z

Aan de hand van de data uit de woningopname maakt de CTRL2050-partner een simulatieberekening van de woning. CTRL2050 dringt de warmtevraag gegarandeerd terug tot onder de norm. Zo maakt de corporatie aanspraak op de Energie Prestatie Vergoeding (EPV).
De CTRL2050-partner verzorgt de vereiste 70% draagvlak en de EPV-aanvraagprocedures voor de corporatie. Voor de verplichte EPV-rapportage verzorgt de CTRL2050-partner de monitoring en verslaglegging van de prestaties.

Verder dan de eenmalige ingreep

CTRL2050 kijkt verder dan de eenmalige ingreep naar gasloos.
Bij de planontwikkeling van uw complex hoort ook de opzet van een MeerJaren Onderhouds Begroting (MJOB) voor de komende 25 jaar. Met een doorrekening op Netto Contante Waarde (NCW). De werkzaamheden uit deze begroting brengt u direct onder bij uw CTRL2050-partners.