Zorgeloos naar gasloos

Impact voor bewoners

Verduurzamingsmaatregelen hebben grote impact op bewoners. Overal in “hun” woning wordt gewerkt. Dat brengt hinder met zich mee. En bij onvoldoende of onduidelijke communicatie ervaren bewoners deze hinder al snel als overlast. Zaak om bewoners daarom goed te informeren en te begeleiden.

Complete bewonersbegeleiding

CTRL2050 bevat de volledige bewonersbegeleiding. Alleen op die manier borgen we dat het traject goed verloopt en bewoners meewerken en tevreden zijn. Het volgende is onder meer inbegrepen:

  • Voorlichtingsavond
  • Informatieve website voor bewoners
  • Verzorgen 70% draagvlak bij bewoners
  • Persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de werkzaamheden door een bewonersbegeleider
  • Uitleg over de installatie & tips voor energiezuinig wonen
  • App om het actuele energieverbruik te monitoren – voorwaarde voor de EPV
  • Gebruikershandleiding voor de technische installatie
  • 24/7 technische onderhoudsservice

 

Pakket van maatregelen

CTRL2050 neemt de bewoner mee in de te nemen maatregelen. Maar ook wat hiervoor staat te gebeuren. Wat doet de CTRL2050-partner en waar verwachten we inzet van de bewoner zelf? Met een duidelijke handleiding en planning nemen we de bewoner mee in het traject. Tijdens de uitvoering is de CTRL2050-partner bereikbaar voor vragen of een persoonlijk gesprek.

Draagvlak

De bewoners geven vooraf medewerking aan de werkzaamheden bij een draagvlakmeting. Bij gebruik van de energieprestatievergoeding (EPV) nemen we de bewoners mee in de gevolgen voor de financiële situatie. De CTRL2050-partner ondersteunt in het aanpassen van energiecontracten en opzeggen van (gas)aansluitingen.

Gebruik in de praktijk

Hoewel een bewoner in dezelfde woning blijft wonen, verandert het gebruik van de woning ingrijpend. Lagetemperatuurverwarming, een warmtepomp en balansventilatie vragen om uitleg. Om de bewoner optimaal te laten profiteren van het comfort en de financiële winst, is goed begeleiden belangrijk. Met een app monitoort de bewoner zijn/haar “nieuwe” gedrag.